Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do

Ceny robót, asortymentów i obiektów budowlanych

Informacje o cenach robót budowlanych do szybkiego sporządzania kosztorysów i wycen metodą uproszczoną - ICR. Kwartalnie wydawane zeszyty, podzielone na rodzaje robót, zawierają w sumie kilkadziesiąt tysięcy pozycji robót skalkulowanych w oparciu o powszechnie stosowane katalogi normatywne, wykorzystywane zarówno w kosztorysach wykonawców robót, jak i inwestorów. Zeszyty ICAR to informacje o cenach scalonych asortymentów robót. Natomiast książka IWNB to informacje o kosztach ponad dwustu różnych rodzajów obiektów budowlanych, opisanych na podstawie dokumentacji technicznej wraz z odpowiednimi rysunkami, w podziale na stany i elementy realizacyjne, z odniesieniem do jednostki pomiarowej obiektu (powierzchnia, kubatura i in.) Sukcesywnie dodawane są nowe rodzaje obiektów. Dla robót dotyczących obiektów zabytkowych publikowane są zeszyty CKZ. Inwestorzy publiczni znajdą również przydatne informacje w zeszytach CSRB i RCI. Serwis informacji cenowych budownictwa ORGBUD-SERWIS jest wydawany od 1989 roku, jest solidną i szeroką bazą informacji cenowych, stanowiącą znaczącą alternatywę i uzupełnienie innych publikacji z tego zakresu (Sekocenbud, Intercenbud i in.).

IWNB cz.1 budynki 4/2018 - ceny obiektów budowlanych - książka

IWNB cz.1 budynki 4/2018 - ceny obiektów budowlanych - książka
IWNB cz.1 budynki 4/2018 - ceny obiektów budowlanych - książka

IWNB cz. 1 - Informacyjny Zestaw Wskaźników Nakładów na Obiekty Budowlane - kwartalnik
IV kwartał 2018

- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 73,00 zł
szt.

BCB 4/2018 - biuletyn cenowy budownictwa - książka

BCB 4/2018 - biuletyn cenowy budownictwa - książka
BCB 4/2018 - biuletyn cenowy budownictwa - książka

BCB - Biuletyn
Cenowy Budownictwa
- kwartalnik
IV kwartał 2018

- publikacja ukazuje
się na początku 3
miesiąca każdego
kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 47,00 zł
szt.

IWNB cz.2 4/2018 - ceny obiektów inżynieryjnych - książka

IWNB cz.2 4/2018 - ceny obiektów inżynieryjnych - książka
IWNB cz.2 4/2018 - ceny obiektów inżynieryjnych - książka

IWNB cz. 2 - Informacyjny Zestaw Wskaźników Nakładów na Obiekty Inżynieryjne - kwartalnik
IV kwartał 2018

- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 82,00 zł
szt.

ICRB 4/2018 - ceny robót budowlanych - książka

ICRB 4/2018 - ceny robót budowlanych - książka
ICRB 4/2018 - ceny robót budowlanych - książka

ICRB - Informacyjny zestaw średnich Cen Robót Budowlanych - kwartalnik
IV kwartał 2018
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 40,00 zł
szt.

CSRB1 4/2018 - scalone roboty budowlane - książka

CSRB1 4/2018 - scalone roboty budowlane - książka
CSRB1 4/2018 - scalone roboty budowlane - książka

CSRB - Ceny Scalonych Robót Budowlanych i instalacyjnych. Zeszyt 1 - roboty budowlane. - kwartalnik
IV kwartał 2018
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 39,00 zł
szt.

CSRB2 4/2018 - scalone roboty instalacyjne - książka

CSRB2 4/2018 - scalone roboty instalacyjne - książka
CSRB2 4/2018 - scalone roboty instalacyjne - książka

CSRB - Ceny Scalonych Robót Budowlanych i instalacyjnych. Zeszyt 2 - roboty instalacyjne. - kwartalnik
IV kwartał 2018
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 37,00 zł
szt.

CSRB3 4/2018 - scalone roboty elektryczne - książka

CSRB3 4/2018 - scalone roboty elektryczne - książka
CSRB3 4/2018 - scalone roboty elektryczne - książka

CSRB - Ceny Scalonych Robót Budowlanych i instalacyjnych. Zeszyt 3 - roboty elektryczne. - kwartalnik
IV kwartał 2018
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 34,00 zł
szt.

ICRE 4/2018 - ceny robót elektrycznych - książka

ICRE 4/2018 - ceny robót elektrycznych - książka
ICRE 4/2018 - ceny robót elektrycznych - książka

ICRE - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Elektrycznych - kwartalnik
IV kwartał 2018
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 33,00 zł
szt.

ICRI 4/2018 - ceny robót instalacyjnych - książka

ICRI 4/2018 - ceny robót instalacyjnych - książka
ICRI 4/2018 - ceny robót instalacyjnych - książka

ICRI - Informacyjny zestaw średnich Cen Robót Instalacyjnych - kwartalnik
IV kwartał 2018
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 33,00 zł
szt.

ICRS 4/2018 - ceny robót sieciowych wod-kan, gaz - książka

ICRS 4/2018 - ceny robót sieciowych wod-kan, gaz - książka
ICRS 4/2018 - ceny robót sieciowych wod-kan, gaz - książka

ICRS - Informacyjny zestaw średnich Cen Robót z zakresu Sieci wod-kan, gazowych i c.o. - kwartalnik
IV kwartał 2018

- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 35,00 zł
szt.

ICRW 4/2018 - ceny robót wyburzeniowych - książka

ICRW 4/2018 - ceny robót wyburzeniowych - książka
ICRW 4/2018 - ceny robót wyburzeniowych - książka

ICRW - Informacyjny Zestaw
Średnich Cen Robót
Wyburzeniowych
i Rozbiórkowych - kwartalnik
IV kwartał 2018


- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 33,00 zł
szt.

ICRZ 4/2018 - ceny robót konserwacji zieleni - książka

ICRZ 4/2018 - ceny robót konserwacji zieleni - książka
ICRZ 4/2018 - ceny robót konserwacji zieleni - książka

ICRZ - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Zakładania i Konserwacji Zieleni

- kwartalnik IV kwartał 2018


- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 34,00 zł
szt.

ICRRB 4/2018 - ceny robót budowlanych remontowych - książka

ICRRB 4/2018 - ceny robót budowlanych remontowych - książka
ICRRB 4/2018 - ceny robót budowlanych remontowych - książka

ICRRB - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót
Remontowych Budowlanych
- kwartalnik IV kwartał 2018


- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 40,00 zł
szt.

ICRRE 4/2018 - ceny robót elektrycznych remontowych - książka

ICRRE 4/2018 - ceny robót elektrycznych remontowych - książka
ICRRE 4/2018 - ceny robót elektrycznych remontowych - książka

ICRRE - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót
Remontowych Elektrycznych
- kwartalnik IV kwartał 2018


- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 33,00 zł
szt.

ICRRI 4/2018 - ceny robót instalacyjnych remontowych - książka

ICRRI 4/2018 - ceny robót instalacyjnych remontowych - książka
ICRRI 4/2018 - ceny robót instalacyjnych remontowych - książka

ICRRI - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót
Remontowych Instalacyjnych
- kwartalnik IV kwartał 2018


- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 33,00 zł
szt.

CKZ 4/2018 - ceny robót w obiektach zabytkowych - książka

CKZ 4/2018 - ceny robót w obiektach zabytkowych - książka
CKZ 4/2018 - ceny robót w obiektach zabytkowych - książka

CKZ - Ceny Robót w Obiektach Zabytkowych - kwartalnik
IV kwartał 2018
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 98,00 zł
szt.

ICRD 4/2018 - ceny robót drogowych - książka

ICRD 4/2018 - ceny robót drogowych - książka
ICRD 4/2018 - ceny robót drogowych - książka

ICRD - Informacyjny Zestaw Średnich Cen
Robót Drogowych - kwartalnik
IV kwartał 2018


- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 36,00 zł
szt.

ICRM 4/2018 - ceny robót mostowych - książka

ICRM 4/2018 - ceny robót mostowych - książka
ICRM 4/2018 - ceny robót mostowych - książka

ICRM - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Mostowych - kwartalnik
IV kwartał 2018


- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 34,00 zł
szt.

ICAR 4/2018 - ceny asortymentów robót - książka

ICAR 4/2018 - ceny asortymentów robót - książka
ICAR 4/2018 - ceny asortymentów robót - książka

ICAR - Informacyjny zestaw średnich Cen Asortymentów Robót budowlanych i instalacyjnych - kwartalnik
IV kwartał 2018
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 28,00 zł
szt.

ICREn 4/2018 - ceny robót energetycznych - książka

ICREn 4/2018 - ceny robót energetycznych - książka
ICREn 4/2018 - ceny robót energetycznych - książka

ICREn - Informacyjny zestaw średnich Cen Robót Energetycznych - kwartalnik
IV kwartał 2018
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 37,00 zł
szt.

ICRT 4/2018 - ceny robót torowych - książka

ICRT 4/2018 - ceny robót torowych - książka
ICRT 4/2018 - ceny robót torowych - książka

ICRT - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Torowych

kwartalnik - IV kwartał 2018


- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 34,00 zł
szt.

WRC 4/2018 - wskaźniki ruchu cen - książka

WRC 4/2018 - wskaźniki ruchu cen - książka
WRC 4/2018 - wskaźniki ruchu cen - książka

WRC - Wskaźniki Ruchu Cen obiektów i robót budowlanych - kwartalnik
IV kwartał 2018
- publikacja ukazuje się na początku 3 miesiąca każdego kwartału

Dostępność: średnia ilość

Cena: 36,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl